Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

Video hướng dẫn tuyên sinh năm 2022-2023

Trường mẫu giáo Hoa Sen Phường7 tuyển sinh năm học 2022-2023

Lê tổng kết 2021-2022

Buffe cuối năm

Công tác chuẩn bị cho Mô hình công viên Hoa Sen

Trường MG Hoa Sen được công nhận chuẩn quốc gia

Trường vui đón đoàn kiểm định và công nhân chuẩn quốc gia năm 2022

Trường MG Hoa Sen vui 8/3/2022

Tin tức

welcome mam non 1